fbpx

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja su poslednji put izmenjeni 17.11.2019.

Sadržaj i proizvodi koji su sadržani na sajtu www.geser.rs (u daljem tekstu „Web sajt“, osim ako drugačije nije naznačeno) su dostupni za Vas (u daljem tekstu „Vi“ ili „Kupac“) u skladu sa sledećim uslovima korišćenja i bilo kojim drugim pravilima i politikama objavljenim na Web sajtu (kolektivno se nazivaju „Sporazum o uslovima korišćenja sajta“).

Sva takva pravila i politike, uključujući bez ograničenja Uslove kupovine i Politiku privatnosti, su uključeni u ovaj Sporazum o Uslovima korišćenja sajta.

Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom Web sajta, uključujući bez ikakvih ograničenja kupovinu preko Web sajta, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i saglasni da budete obavezani ovim Sporazumom o Uslovima korišćenja sajta.

Ako se ne slažete sa bilo kojom odredbom ovog Sporazuma o Uslovima korišćenja, nećete dobiti ovlašćenje da pristupite, pregledate ili koristite Web sajt, uključujući bez ograničenja kupovinu bilo kakvih proizvoda na Web sajtu.

Web sajt se nalazi u vlasništvu firme Gešer d.o.o. i/ili njenih poslovnih jedinica (u daljem tekstu „Mi“, „Nas“, „Naš“ ili „Kompanija“), koja upravlja Web sajtom.

Ovaj Web sajt se može koristiti kao izvor informacija i/ili može da se koristi za kupovinu proizvoda i usluga. Svi proizvodi i usluge koje su prikazane ili kupljene preko ovog Web sajta, koji se ovde navode, su pojedinačno ili kolektivno naznačeni kao „Proizvodi“ ili „Artikli“.

Zadržavamo pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku sporazuma, bez prethodnog obaveštenja Kupca. Vi ste odgovorni da redovno pregledate ovaj Sporazum o Uslovima korišćenja.

Vaše korišćenje Web sajta, uključujući kupovinu bilo kog proizvoda, podrazumeva Vaš pristanak da pratite promene ovih uslova i da budete obavezani izmenjenim Sporazumom o Uslovima korišćenja.

Mi možemo poništiti ili prekinuti Vaše pravo da koristite Web sajt ili deo sajta u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Vaše korišćenje Web sajta ili bilo kog sadržaja koji je dosupan na Web sajtu, podrazumeva Vaš pristanak, da Web sajt i sadržaj na njemu, sadrži vlasničke i poverljive informacije u vlasništvu nas ili treće strane.

Ovim se slažete da nećete menjati, brisati ili sakriti autorska prava, žig ili druge napomene o vlasništvu sadržaja na sajtu ili Web sajta ili bilo kog materijala koji su na Web sajtu.

Ovim se slažete da nećete reprodukovati, modifikovati, kopirati, distribuirati, pokušati da otkrijete izvorni kod, ili prodati na bilo koji način bilo koji sadržaj ili proizvod koji se nalazi na Web sajtu, bez našeg izričitog prethodnog pismenog odobrenja ili odobrenja ovlašćenog trećeg lica.